BRU® onderscheiden met het AWS Platinum label

BRU® onderscheiden met het AWS Platinum label

Title H2

AWS staat voor ‘Alliance for Water Stewardship’. Het is een onafhankelijke organisatie, die bedrijven beloont voor hun duurzaam beheer van water en waterbronnen.
En dit jaar kreeg BRU® het Platinum label, de hoogste onderscheiding.

Bij BRU® vinden we dat we als lokaal bedrijf elke dag ons best moeten doen om onze planeet te beschermen. We  zijn dan ook  heel trots dat we beloond worden voor ons waterbeheer. In een tijd waarin we het hebben over de opwarming van de aarde en over de uitputting van onze grondstoffen, kiezen wij ervoor om op de lange termijn te denken, door lokaal te blijven, onze koolstofvoetafdruk voortdurend te verkleinen en door onze natuurlijke hulpbronnen duurzaam en slim te beheren...  Hoe we dat doen?

Die engagementen vind je nu heel concreet terug in dit Platinum-label, de hoogste onderscheiding die AWS uitreikt, en de eerste in Europa op het gebied van waterbeheer.

 

We leggen het je uit aan de hand van 4 pijlers:

Bilateraal waterbeheer

Bilateraal waterbeheer

Elke dag werken we nauw samen met onze regio (bv. met de gemeente Stoumont, waar onze bron gelegen is) en met het Ministerie van Milieu, om ervoor te zorgen dat onze bron (vervuiling, bodemgesteldheid, biodiversiteit), de bevoorradingsketen en ons product zoals het bij de consument op tafel komt, worden gerespecteerd. We wisselen informatie uit en werken samen om eventuele problemen op te lossen. Zo werken we samen met de brandweer bij mogelijke verontreinigingen, helpen we bij het vervangen van stookolietanks in de buurt van onze waterwingebieden, stimuleren we de aanleg van rioleringen in niet-aangesloten gebieden, enz.

Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

Wij beschikken over diverse apparatuur om de toestand van de bron te monitoren en de duurzaamheid van het water ervan te garanderen. Op die manier weten we precies welke hoeveelheid water we kunnen winnen voor onze consumenten en hoeveel water we aan de natuur moeten laten om te voorzien in haar dagelijkse behoeften.

Water is onze grondstof en het is onze plicht ervoor te zorgen, en dat doen we dan ook met veel plezier!

De waterkwaliteit bewaken

De waterkwaliteit bewaken

Wij houden de kwaliteit van het water nauwlettend in het oog en nemen de nodige maatregelen om haar te blijven garanderen. In onze laboratoria voeren we dagelijks tal van tests uit om de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen verzekeren.

Bescherming van de bron en de regio

Bescherming van de bron en de regio

De bron is niet het enige gegeven. Er is ook het hele gebied eromheen. BRU® beschermt de streek van de Venen en de natuur errond. Zo is landbouw in het gebied verboden omwille van de bestrijdingsmiddelen die kunnen worden gebruikt en die de kwaliteit van het water kunnen aantasten. Hetzelfde geldt voor het strooien van zout in de winter. Dat is om dezelfde redenen streng verboden.

Bovendien nemen we verschillende initiatieven om de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit te herstellen. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van bloemenweides, die de populaties van bijen en andere bestuivende insecten bevorderen.

Title H2

Dit is waarom BRU® het Platinum AWS-label heeft gekregen. Het is een erkenning voor ons werk en voor de bijzondere zorg die we besteden aan onze kostbare bron en aan onze planeet. Omdat we alleen maar het beste voor je willen.

Ontdek de andere artikels

Title H2

natuurbeeld van een bos
Engagement
Lokaal
Ecologische voetafdruk, CO2-neutraal… wat wilt dat zeggen?
Engagement
Lokaal
Ecologie is niet simpelweg een verkoopspraatje voor BRU®. We werken elke dag om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ontdek hoe.
Lees dit artikel
natuurlijk water in een glas in de natuur
Engagement
Lokaal
Duurzaam consumeren en bijdragen aan natuurbescherming in één waterfles.
Engagement
Lokaal
Duurzaam consumeren én de natuur helpen beschermen doe je allebei als je BRU® drinkt. Hoe wij daarvoor zorgen? Ontdek het hier.
Lees dit artikel
Kinderen pompen water uit een drinkwaterbron in Rwanda
Engagement
BRU® zet zich wereldwijd in om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen
Engagement
Om koolstofneutraal te worden, neemt BRU® deel aan Water Access Rwanda, dat de ecologische voetafdruk verkleint en de toegang tot zuiver water vergemakkelijkt.
Lees dit artikel
B Corp, zoals BRU®!
BRU® - B Corp-gecertificeerd zijn, wat betekent dat nu echt?
BRU® - B Corp, zoals BRU®! We zijn er echt trots op dat we sinds begin 2022 B Corp-gecertificeerd zijn.
Lees dit artikel